DESPRE PROIECT

„Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”

Titlul proiectului: „Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”

Codul proiectului: cod SIPOCA 1103 / MySMIS+ 152075

Beneficiar: Municipiul Lupeni

Durata de implementare a proiectului: 12 luni, începând cu data de 07.10.2021

Obiectivul generalal proiectului

Dezvoltarea și consolidarea capacitații administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire si combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Obiective specifice ale proiectului

OS 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare.
OS 2 – Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor.
OS 3 – Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție.

Rezultate așteptate:

  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile si instituțiile publice – Rezultat proiect 1 – 1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUPENI
  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției si a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 2 – 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016 IMPLEMENTAT NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUPENI
  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 3 – 1 CERTIFICAT ISO 37001.
  • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 4 – 1 STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ÎN RÂNDUL CETĂȚENILOR ȘI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE
  • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 5 – 1 PLATFORMĂ DIGITALĂ ANTICORUPȚIE.
  • Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – Rezultat de proiect 6 – PERSONAL ȘI ALEȘI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI ȘI AI UNITĂȚILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PRVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI, TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII – 32 persoane.

Grup țintă:

  • 26 persoane care provin din UAT Municipiul Lupeni (personal de conducere și execuție):

a) 10 persoane personal de conducere

b) 16 persoane personal de execuție

  • 6 aleși locali

Totalul beneficiarilor direcți este de 32 persoane.

Valoare totală proiect:

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 414.703,00 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 406.408,94 lei din care:

  • 352.497,55 lei cofinanțare din Fondul Social European;
  • 53.911,39 lei cofinanțare din Bugetul național.

Valoarea eligibilă cofinanțare Buget local: 8.294,06 lei.