CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE

descarcă/vizualizează:

Codul etic și de integritate

al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Lupeni și al serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al municipiului Lupeni

Titlul proiectului: „Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”

Codul proiectului: cod SIPOCA 1103 / MySMIS+ 152075

Beneficiar: Municipiul Lupeni

Durata de implementare a proiectului: 12 luni, începând cu data de 07.10.2021

Obiectivul generalal proiectului

Dezvoltarea și consolidarea capacitații administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire si combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.