Acțiuni de conștientizare pentru transparență și consolidarea integrității la nivelul U.A.T. Municipiul Orăștie

Obiectiv general al proiectului este dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesului decizional, precum si îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.


Primăria Municipiului Orăștie

Primăria Municipiului Orăștie este o instituţie publică organizată ca o structură funcţională cu activitate permanentă, formată din Primar, Viceprimar, Secretarul Municipiului şi Aparatul de specialitate al primarului, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local al Municipiului Orăștie şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.