Studiu privind percepția cetățenilor și al personalului din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni privind aspecte legate de corupție

descarcă/vizualizează:

Studiu privind percepția cetățenilor și al personalului din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni privind aspecte legate de corupție

Titlul proiectului: „Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”

Codul proiectului: cod SIPOCA 1103 / MySMIS+ 152075

Beneficiar: Municipiul Lupeni

Durata de implementare a proiectului: 12 luni, începând cu data de 07.10.2021

Obiectivul generalal proiectului

Dezvoltarea și consolidarea capacitații administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire si combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.